2016-10-25

25 okt

Skriv en text inspirerad av följande mening

Var höll alla hus?

2016-10-24

2016-10-22

2016-10-20

20 okt

Ta en bok.
Skriv en text baserad på en slumpmässig mening i början av boken.
Berätta gärna vilken bok du valt.